«Здесь дом дадут хороший нам…» (1930-е)

Авторы

  • Яна Лисицина Иркутский государственный университет https://orcid.org/0000-0002-3547-587X
  • Василий Лисицин Иркутский национальный исследовательский технический университет

Загрузки

DOI:

https://doi.org/10.51461/projectbaikal.68.1805

Ключевые слова:

Восточно-Сибирский край, стахановцы, жилищная политика, культура, жилищно-бытовые условия

Аннотация

На основе архивных документов, связанных со стахановским движением Восточно-Сибирского края, рассматривается жилищные и бытовые условия жизни передовиков производства 1935–1936 гг. Исторический материал – письма, воспоминания, отчеты и прочие сохранившиеся источники – иллюстрирует ход и результаты жилищной и социальной политики советского государства на конкретных примерах.

Как цитировать

Лисицина, Я., & Лисицин , В. (2021). «Здесь дом дадут хороший нам…» (1930-е) . проект байкал, 18(68), 70–75. https://doi.org/10.51461/projectbaikal.68.1805

Опубликован

2021-08-08

Выпуск

Раздел

refereed articles - рецензируемые статьи

Библиографические ссылки

Dobrenko, E. (2007). Politekonomiya sotsrealizma [Politeconomy of social realism]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Hoffman, D. L. (2018). Vzrashchivanie mass. Modernoe gosudarstvo i sovetskii sotsializm. 1914-1939 [Growing masses. A modern state and the Soviet socialism]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Kirillova, G. (2010, April 10). Shakhtery: cheremkhovskie spetspereselentsy v gody Velikoi Otechestvennoi voiny [Miners: Cheremkhovo special settlers in the period of the Great Patriotic War. Probaikalie. http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/4038.html

Larin, Yu. (1931). Zhilishche i byt. Zhilishchnyi vopros v rekonstruktivnyi period [Dwelling and household. A housing question in the

reconstruction period]. Moscow: Izdatelstvo VTsIK “Vlast Sovetov”.

Lebina, N. (2016). Sovetskaya povsednevnost: normy i anomalii. Ot voennogo kommunizma k bolshomu stilyu [Soviet everyday life: norms and abnormalities. From the war communism to the grand style]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Lisitsina, Ya.Yu., & Lisitsin, V. G. (2017). Kulturnaya sostavlyayushchaya obraza stakhanovtsa Vostochno-Sibirskogo kraya v bytu i iskusstve [A cultural element in the image of a Stakhanovite of the East-Siberian region in everyday life and art]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Vol. 22, 227-233. Irkutsk: Izdatelstvo IGU.

Meerovich, M. G. (2008). Nakazanie zhilishchem: zhilishchnaya politika v SSSR kak sredstvo upravleniya lyudmi (1917-1937 gody) [Punishment by dwelling: housing policy in the USSR as a means of managing people (1917-1937)]. Moscow: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN); Fond Pervogo Prezidenta Rossii B. N. Eltsina.

Meerovich, M. G. (2010). “Awarded with labour”, or nomads against their will. Project Baikal, 24, 114-118. https://doi.org/10.7480/projectbaikal.24

Migaev, V. F. (n.d.). Delo V. F. Migaeva [The case of V. F. Migaev]. In Vospominaniya o khudozhnikakh. Stakhanovskaya komandirovka

[Manuscript]. V. P. Sukhachev IRAM Archive.

Narodnoe khozyaistvo SSSR. 1922-1982: Yubil. stat. Ezhegodnik [National economy of the USSR. 1922-1982: Anniversary stat. annual]

(1982). TsSU SSSR. Moscow: Finansy i statistika.

SACHIR. (State Archive of Contemporary History of the Irkutsk Region) Fund 123, Inv. 19, File 255.

SACHIR. Fund 123, Inv. 19, File 257.

SACHIR. Fund 123, Inv. 19, File 262.

SACHIR. Fund 123, Inv. 19, File 290.

SACHIR. Fund 159, Inv. 1, File 54a, Vol. 2.