Градостроительная основа формирования бюджета

Авторы

  • Сергей Митягин РААСН
  • Павел Спирин РААСН
  • Злата Гаевская Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Загрузки

DOI:

https://doi.org/10.51461/projectbaikal.67.1757

Ключевые слова:

устойчивое развитие, бюджет административно-территориального образования, пространственное распределение видов деятельности

Аннотация

Все использующие и производящие виды природопользования и экономической деятельности; материальные блага и ресурсы, в том числе интеллектуальные; творческие виды и знания, начиная с доисторических времен и до нашего времени требуют пространственного оформления условий реализации. На этой основе можно найти простое решение создания условий экономической и пространственной устойчивости, а также стабильного развития любых административно-территориальных образований.

Как цитировать

Митягин, С., Спирин, П., & Гаевская , З. . (2021). Градостроительная основа формирования бюджета. проект байкал, 18(67), 72–75. https://doi.org/10.51461/projectbaikal.67.1757

Опубликован

2021-04-27

Выпуск

Раздел

refereed articles - рецензируемые статьи

Библиографические ссылки

Artyukhin, R. E. (2015). Aktualnye voprosy sovershenstvovaniya pravovogo regulirovaniya byudzhetnykh platezhei [Current issues of improvement of the legal regulation of budgetary payments]. Moscow: Rusains.

Kaznacheev, V. P. (1990). Uchenie Vernadskogo V. I. o perekhode biosfery v noosferu, ego filisofskoe i obshchenauchnoe znachenie [V. I. Vernadsky’s teachings of biosphere­noosphere transition, its philosophical and scientific significance]. Vol. 1. Moscow.

Kukhtin, P. V. (2004). Metodologiya upravleniya zemelnymi resursami [Methodology of land management]. Moscow: Karpov E. V.

Kukhtin, P. V. (2005). Ekonomicheskaya otsenka zemel naselennykh punktov: teoriya, metodologiya, praktika [Economic assessment of the settlement lands: theory, methodology, practice]. Moscow: Karpov E. V.

Kukhtin, P. V., & Levov, A. A. (2003). Metodologiya upravleniya zemelno­imushchestvennym kompleksom v regione. Uchebno­metodicheskoe posobie [Methodology of management of the land and property complex in the region. Study guide]. Rossiisky nauchnyi tsents gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. Moscow: FGNU RNTsGMU.

Ministry of economical development of Russia (2015, November 13). Osnovnye napravleniya gosudarstvennoi politiki v sfere territorialnogo planirovaniya: povyshenie effektivnosti [Basic directions of the state land­use planning policy: efficiency improvement]. http://nopriz.ru/upload/conference_13nov/2_PLENAR_2015­11­13/2_2.pdf

Mityagin, S. D. (2014). Obespechenie ustoichivosti biosfery – zadacha territorialnogo planirovaniya [Provision of the sustainability of the biosphere is an objective of land­use planning]. Biosfera. Mezhdistsiplinarnyi nauchnyi i prikladnoi zhurnal, 6(1), 151­162.

Mityagin, S. D. (2017, April). Otsenka vliyaniya dokumentov territorialnogo planirovaniya na sotsialno­ekonomicheskoe razvitie administrativno­territorialnykh obrazovanii [Assessment of the impact of the land­use planning documents on the socio­economic development of the administrative­territorial entities]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo, 4, 10­14.

Morozova, Ya. S., & Maksimov, N. E. (2015, April). Primenenie geoinformatsionnykh sistem pri razrabotke strategii razvitiya territorii [Application of geoinformation systems when elaborating o a land development strategy]. Aktualnye voprosy tekhnicheskikh nauk: Proceedings of the III International scientific conference (pp. 147­150). Perm: Zebra.

Spirin, P. P., & Bezhaeva, E. B. (2013). Problemy sozdaniya avtomatizirovannykh informatsionnykh sistem obespecheniya gradostroitelnoi deyatelnosti kak osnovy strategicheskogo planirovaniya [Problems of creation of automated information systems for providing urban planning activities as a basis for strategic planning]. Upravlenie Razvitiem territorii, 2, 42­27.

Sultanov, G. S., & Aliev, B. Kh. (2016). Sovremennaya Sistema nalogooblozheniya Rossii: problemy i puti resheniya [The modern tax system of Russia: problems and solutions]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovanii, 8­4, 601­603.

Varlamov, A. A. (Ed.) (2001). Teoreticheskie i metodicheskie polozheniya upravleniya zemelnymi resursami i formirovanie sistemy gosudarstvennogo zemelnogo kadastra [Theoretic and methodic guidelines for the land resources management and formation of the system of the state land use inventory]. Moscow: GUZ.

Zolotareva, G. I., & Smorodinova, N. I. (2016). Byudzhetnaya Sistema Rossiiskoi Federatsii. Uchebnik

[A budget system of the Russian Federation. A manual]. Moscow: KnoRus.