1.
Bukh V, Grigoryeva E, Kolesnikov A, Stegaylo V, Buynov A, Zhukovsky N, Druzhinina I, Sherstova N, Gladkov A, Urlapova G, Dulatova K. «Конкурс.To be or not to be?». проект байкал [Интернет]. 13 апрель 2004 г. [цитируется по 19 июнь 2024 г.];1(1):XX-XXIV. доступно на: https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/303