Bukh, V., E. Grigoryeva, A. Kolesnikov, V. Stegaylo, A. Buynov, N. Zhukovsky, I. Druzhinina, N. Sherstova, A. Gladkov, G. Urlapova, и K. Dulatova. «„Конкурс.To Be or Not to be?“». проект байкал, т. 1, вып. 1, апрель 2004 г., с. XX-XXIV, doi:10.7480/projectbaikal.1.303.