Bukh, V., Grigoryeva, E., Kolesnikov, A., Stegaylo, V., Buynov, A., Zhukovsky, N., Druzhinina, I., Sherstova, N., Gladkov, A., Urlapova, G. и Dulatova, K. (2004) «„Конкурс.To be or not to be?“», проект байкал. Irkutsk, Russian Federation, 1(1), с. XX-XXIV. doi: 10.7480/projectbaikal.1.303.