Stegaylo, Vladimir, Alexey Buynov, Nikolai Zhukovsky, Sergey Demkov, и Natalya Sherstova. 2015. «Перестройка (1987–1999)». проект байкал 12 (43). Irkutsk, Russian Federation:101-30. https://doi.org/10.7480/projectbaikal.43.866.