Bukh, Vladimir, Elena Grigoryeva, Alexander Kolesnikov, Vladimir Stegaylo, Alexey Buynov, Nikolai Zhukovsky, Inna Druzhinina, Natalya Sherstova, Alexander Gladkov, Galina Urlapova, и Khadicha Dulatova. 2004. «„Конкурс.To Be or Not to be?“». проект байкал 1 (1). Irkutsk, Russian Federation:XX-XXIV. https://doi.org/10.7480/projectbaikal.1.303.