BUKH, V.; GRIGORYEVA, E.; KOLESNIKOV, A.; STEGAYLO, V.; BUYNOV, A.; ZHUKOVSKY, N.; DRUZHININA, I.; SHERSTOVA, N.; GLADKOV, A.; URLAPOVA, G.; DULATOVA, K. «Конкурс.To be or not to be?». проект байкал, Irkutsk, Russian Federation, v. 1, n. 1, p. XX-XXIV, 2004. DOI: 10.7480/projectbaikal.1.303. Disponível em: https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/303. Acesso em: 22 июн. 2024.