Иванова, А. (2023). Русская дача от Петербурга до Харбина: стилистика и семантика. проект байкал, 20(75), 129–137. https://doi.org/10.51461/pb.75.27