Лисицина, Я., & Лисицин, В. (2023). Премия имени Марка Мееровича: бережно хранимая искра. проект байкал, 19(74), 10–11. https://doi.org/10.51461/pb.74.05