(1)
Bukh, V.; Grigoryeva, E.; Kolesnikov, A.; Stegaylo, V.; Buynov, A.; Zhukovsky, N.; Druzhinina, I.; Sherstova, N.; Gladkov, A.; Urlapova, G.; Dulatova, K. «Конкурс.To Be or Not to be?». проект байкал 2004, 1, XX-XXIV.