(1)
Евсеева, Е.; Цой, В. АРХИГЕШ-2023. проект байкал 2023, 20, 130-132.