(1)
Лисицина, Я. Премия силы и духа Иркутска. проект байкал 2022, 19, 14-14.