(1)
Ляпин, А. Архитектор Л. А. Ламекин (1922–1994). проект байкал 2023, 20, 146-149.