[1]
Bukh, V., Grigoryeva, E., Kolesnikov, A., Stegaylo, V., Buynov, A., Zhukovsky, N., Druzhinina, I., Sherstova, N., Gladkov, A., Urlapova, G. и Dulatova, K. 2004. «Конкурс.To be or not to be?». проект байкал. 1, 1 (апр. 2004), XX-XXIV. DOI:https://doi.org/10.7480/projectbaikal.1.303.