Grigoryeva, Elena. " XVII International Festival “Zodchestvo of Eastern Siberia 2017”." project baikal [Online],.52 (2017): 13-15. Web. 18 Nov. 2019